Thema's & actueel


VERAS is actief met en betrokken bij veel dossiers en projecten die van belang zijn voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Zo Bouwt VERAS aan Slopen!

Documenten
Artikelen
Gepubliceerd op: 28-06-2022

VERAS leden oefenen met sloop- en asbestmeldingen via Digitaal Systeem Omgevingswet

Zodra de Omgevingswet van kracht is moeten sloop- en asbestmeldingen gedaan worden via het Digitaal Systeem Omgevingswet. Op verzoek van het ministerie van BZK hebben VERAS leden proefgedraaid met het DSO. Er zijn diverse detailknelpunten vastgesteld, maar grootste zorgpunt is of de koppeling van het DSO met het LAVS (zoals nu voor OLO het geval is) wel goed is geregeld. Daarover vindt vervolgoverleg met het ministerie van BZK plaats.
Gepubliceerd op: 28-06-2022

VERAS Branche-initiatief CO2 Prestatieladder: nuttige bijeenkomst op 5 mei

De laatste bijeenkomst op 5 mei jl. bij Roseboom in Ede was goed bezocht met circa 20 leden. Centraal stond het VERAS branche-initiatief om te komen tot een ‘sloopspecifieke’ maatregelenlijst, gerelateerd aan de verschillende sloop(deel)processen. Voor het branche-initiatief CO2 Prestatieladder dus een uitgelezen kans dit op te pakken en uit te werken.
Gepubliceerd op: 28-06-2022

Onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra 2023

Vakbonden en werkgevers hebben maandag 13 juni een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de ruim 11.000 werknemers die vallen onder de CAO bouw & infra. Als de achterbannen akkoord gaan wordt de hoogste loonsverhoging ooit in deze CAO uitbetaald.
Gepubliceerd op: 28-06-2022

Steeds meer leden sluiten aan bij het VERAS Branche-initiatief SCL

In dit branche-initiatief wisselen VERAS leden ervaringen uit over (certificering volgens) de Veiligheidscultuurladder (SCL). Op 16 mei vond er weer een inspirerende bijeenkomst plaats. Klik hier voor meer info. Meedoen met dit branche-initiatief? Neem dan contact op met het secretariaat.
Tags:
Gepubliceerd op: 28-06-2022

VERAS Commissie Arbo en Slooptechniek: terugkoppeling bijeenkomst op 15 juni

Binnen de commissie worden onderwerpen besproken (en ingevuld) die op het raakvlak liggen van slooptechniek en arbeidsomstandigheden. Op 15 juni is de commissie weer bijeengeweest. Hieronder doen we kort verslag van de onderwerpen die in de commissie aan de orde zijn. Leden kunnen zich melden voor deelname aan de commissie of onderwerpen ter bespreking aandragen.