Thema's & actueel


VERAS is actief met en betrokken bij veel dossiers en projecten die van belang zijn voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Zo Bouwt VERAS aan Slopen!

Documenten
Artikelen
Gepubliceerd op: 09-07-2024

VERAS Jaarverslag 2023

VERAS is een branchevereniging die bruist van activiteit! Om vast te leggen wat VERAS allemaal doet is nu voor het eerst een publieksjaarverslag (over 2023) gemaakt.
Gepubliceerd op: 09-07-2024

Handreiking informatieplicht emissiereductie

Sloopaannemers (initiatiefnemers) zijn op basis van artikel 7.19a Bbl verplicht om het bevoegd gezag te informeren over de 'adequate maatregelen' die zij nemen ten aanzien van de reductie van stikstofemissie op de slooplocatie. Voor het voldoen aan de informatieplicht emissiereductie is nu een handreiking gepubliceerd.
Gepubliceerd op: 01-07-2024

Leerzame EDA conventie in Belgrado

Het jaarlijkse congres van de Europese koepelorganisatie voor de sloopindustrie – de EDA Conventie – streek dit keer van 13 tot en met 15 juni neer in Belgrado (Servië), de Witte Stad van Europa.
Gepubliceerd op: 27-06-2024

DAV certificatieplicht voor machinisten nu helemaal geschrapt

VERAS pleit er al sinds 2010 bij het ministerie van SZW voor dat voor de machinist die in het werkgebied asbest verwijdert, vanuit een machine die is voorzien van een overdrukcabine, niet hoeft te beschikken over een DAV certificaat. Op 1 augustus 2024 treedt een wijziging van het Arbobesluit in werking waarmee dit knelpunt wordt opgelost.
Gepubliceerd op: 03-06-2024

Omgaan met radioactieve stoffen op slooplocaties

De VERAS commissie Slooptechnieken en arbodossiers heeft, naar aanleiding van een voorbeeld uit de slooppraktijk, informatie verzameld over hoe om te gaan met radioactieve stoffen op slooplocaties.
Snel zoeken
Bouwbesluit2012 Sloopregelgeving Besluit Bouwwerken Leefomgeving Omgevingswet Asbest Grenswaarden Risicoklasse SMART NEN2990 Leveringsvoorwaarden Chroom-6 certificatiestelsel asbestdaken circulair slopen marktonderzoek BouwBeurs 2019 10 jaar VERAS EIB Demolition Day LAVS cao Bouw en Infra stortheffing KLIC certificatieschema webtool DAV Vezelveiligheid EDA duurzaamheid slooptechnieken arbeidsomstandigheden veilig werken SUPERLOCAL hijskraan-werkbak beslissystematiek protocol nutsvoorzieningen sloopmaterialen circulaire succesverhalen Algemene Voorwaarden rapport proportionaliteit asbestbeleid pensioenakkoord sloopopleidingen MBO Slopen sloopbestek PFAS UPV duurzame inzetbaarheid BNA duurzaam beton Corona VIP high reach Trillingen CO2 brancheinitiatief CO2 prestatieladder SCL Betonakkoord EPS bouwspraak stikstof CB'23 Recyclingsymposium MKI herziening asbeststelsel bedrijfsovername rolsteigers circulair ontwerpen preventiecheck NMD Bouwakkoord Staal Emissieloos materieel architecten en sloopaannemers sloopmat Sloopcode circulair bouwen conventie BouwBeurs 2023 Heezen Bedrijven Lagemaat Dusseldorp ISM SMART-ns biologische agentia TEK subsidieregeling energiekosten opdrachtgever en opdrachtnemer protocol informatieblad sloopmachinisten Kennisdag voor sloopmachinisten SSEB circulaire economie column hergebruik verkiezingen Tweede Kamer ledenbijeenkomst EDA Award prijsvraag SEB convenant werkbezoek Verkiezingsdebat ondernemerschap stutten stempelen kennisprogramma Omgevingsloket DSO BZK werkmethoden Sloopmelding Besluit activiteiten leefomgeving Bbl Bal inspraak winnaar stofbestrijding puinbreken Omgevingsregeling consultatie vakmanschap open dag ledenvergadering hoogwaardig hergebruik staal radioactieve stoffen slakkenwol asbeststofzuigers certificatieplicht machinisten omgaan met gevaarlijke stoffen emissiereductie informatieplicht sloopmachines Jaarverslag