Thema's & actueel


VERAS is actief met en betrokken bij veel dossiers en projecten die van belang zijn voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Zo Bouwt VERAS aan Slopen!

Documenten
Artikelen
Gepubliceerd op: 30-12-2020

Herziene VERAS Algemene Voorwaarden 2021

Op 25 november jl. is een herziene versie gedeponeerd bij de Rechtbank Gelderland, aangeduid met VERAS Algemene Voorwaarden 2021. De herziene versie is gebaseerd op een uitgebreide evaluatie en een juridische toetsing door mr. Serge Schuurman van VANGOUD Advocaten. Leden hebben inbreng gepleegd in de evaluatie.
Gepubliceerd op: 26-11-2020

Terugblik op de Algemene Ledenvergadering en ledenbijeenkomst van 25 november

Op 25 november heeft de Algemene Ledenvergadering van VERAS plaatsgevonden met aansluitend een ledenbijeenkomst die in het teken stond van trillingen op slooplocaties. Vanwege de coronamaatregelen werd de bijeenkomst online gehouden. 
Gepubliceerd op: 25-06-2020

Wijzigingsvoorstel Algemene Voorwaarden VERAS

Het secretariaat van VERAS heeft samen met een jurist de gewenste aanpassingen op de Algemene Voorwaarden voorbereid in een tekstvoorstel. Leden kunnen in de komende vier weken hun reactie geven op dit tekstvoorstel. 
Tags:
Leveringsvoorwaarden
Algemene Voorwaarden
Gepubliceerd op: 27-05-2019

VERAS werkt aan herziening Algemene Voorwaarden

In 2017 zijn de Algemene Voorwaarden VERAS voor het laatst herzien. Het beeld is dat de Algemene Voorwaarden op de meeste punten voldoen, maar dat een aantal aanpassingen wenselijk is. Doel is om in 2020 een update vast te stellen. Samen met de jurist zijn de voorbereidingen daarvoor gestart. Uw suggesties voor aanpassingen en aanvullingen zijn zeer welkom. 
Tags:
Leveringsvoorwaarden
Algemene Voorwaarden
Gepubliceerd op: 09-01-2017

VERAS brengt nieuwe Algemene Voorwaarden Slopen uit

Op basis van de evaluatie van de versie van de Algemene Voorwaarden van 2009 is eind 2016 een herziene versie vastgesteld, aangeduid als VERAS Algemene Voorwaarden 2017.
Tags:
Leveringsvoorwaarden
Algemene Voorwaarden