Thema's & actueel


VERAS is actief met en betrokken bij veel dossiers en projecten die van belang zijn voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Zo Bouwt VERAS aan Slopen!

Documenten
Artikelen
Gepubliceerd op: 02-11-2023

Werkbezoek Tweede Kamerlid Erik Haverkort (VVD) aan sloopproject vanwege probleem chroom-6 houdend staalschroot

Op uitnodiging van VERAS is VVD Tweede Kamerlid Erik Haverkort op werkbezoek geweest bij het sloopproject Hemwegcentrale in Amsterdam. Aanleiding is het probleem met de afvoer van chroom-6 houdend staalschroot.
Gepubliceerd op: 28-09-2023

Nog geen oplossing voor afvoer chroom-6 houdend staalschroot

In juni heeft VERAS een brandbrief gestuurd aan staatssecretaris Vivianne Heijnen om aandacht te vragen voor het probleem dat is ontstaan in de afvoer van chroom-6 houdend staalschroot. VERAS is sindsdien in overleg met het ministerie om te komen tot een oplossing en houdt de druk erop. 
Gepubliceerd op: 08-06-2023

VERAS stuurt brandbrief aan IenW over problemen met afzet chroom-6 houdend staalschroot

In een brandbrief aan staatssecretaris Vivianne Heijnen heeft VERAS aandacht gevraagd voor het probleem dat is ontstaan in de afvoer van chroom-6 houdend staalschroot. VERAS wil op korte termijn in overleg met de staatssecretaris.
Gepubliceerd op: 13-02-2023

Leden van VERAS bijgepraat over biologische agentia, update chroom-6 en gebruik van de sloopmat

Op 9 februari organiseerde VERAS een online informatiebijeenkomst voor leden over drie belangrijke onderwerpen: het gebruik van de sloopmat, het veilig omgaan met biologische agentia op slooplocaties en de update van het protocol chroom-6.
Gepubliceerd op: 28-06-2022

VERAS Commissie Arbo en Slooptechniek: terugkoppeling bijeenkomst op 15 juni

Binnen de commissie worden onderwerpen besproken (en ingevuld) die op het raakvlak liggen van slooptechniek en arbeidsomstandigheden. Op 15 juni is de commissie weer bijeengeweest. Hieronder doen we kort verslag van de onderwerpen die in de commissie aan de orde zijn. Leden kunnen zich melden voor deelname aan de commissie of onderwerpen ter bespreking aandragen.