Thema's & actueel


VERAS is actief met en betrokken bij veel dossiers en projecten die van belang zijn voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Zo Bouwt VERAS aan Slopen!

Documenten
Artikelen
Gepubliceerd op: 28-06-2022

VERAS leden oefenen met sloop- en asbestmeldingen via Digitaal Systeem Omgevingswet

Zodra de Omgevingswet van kracht is moeten sloop- en asbestmeldingen gedaan worden via het Digitaal Systeem Omgevingswet. Op verzoek van het ministerie van BZK hebben VERAS leden proefgedraaid met het DSO. Er zijn diverse detailknelpunten vastgesteld, maar grootste zorgpunt is of de koppeling van het DSO met het LAVS (zoals nu voor OLO het geval is) wel goed is geregeld. Daarover vindt vervolgoverleg met het ministerie van BZK plaats.
Gepubliceerd op: 14-04-2022

Interessante en inspirerende VERAS ledenvergadering met informatiebijeenkomst

Op 13 april ontmoetten vele leden en donateurs van VERAS elkaar tijdens een interessante en inspirerende ledenvergadering met informatiebijeenkomst bij Van der Valk in Zaltbommel.  
Gepubliceerd op: 10-08-2016

Inspraakreactie VERAS op sloopvoorschriften in ontwerp Besluit bouwwerken leefomgeving

Naar verwachting zal in 2018 de Omgevingswet in werking treden. Daardoor wordt veel regelgeving die nu is opgenomen in diverse AMvB’s en Ministeriële Regelingen opgenomen in 4 uitvoeringsbesluiten.
Tags:
Bouwbesluit2012
Sloopregelgeving
Besluit Bouwwerken Leefomgeving
Omgevingswet