Thema's & actueel


VERAS is actief met en betrokken bij veel dossiers en projecten die van belang zijn voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Zo Bouwt VERAS aan Slopen!

Documenten
Artikelen
Gepubliceerd op: 05-12-2018

VERAS en VVTB tekenen bezwaar aan tegen procedure en inhoud NEN2990

Momenteel is een wijziging van de NEN2990 (Lucht - Eindbeoordeling na asbestverwijdering) in voorbereiding. Een ontwerpversie van de NEN2990 werd alweer ruim een jaar geleden voor inspraak gepubliceerd. Sindsdien is er niet gecommuniceerd over de voortgang en stand van zaken. VERAS en VVTB hebben een brief gestuurd aan NEN over de procedure en de inhoud van de NEN2990.
Tags:
Gepubliceerd op: 19-11-2018

Storten asbesthoudende dakbedekking vrijgesteld van afvalstoffenbelasting

Bij de behandeling van het Belastingplan 2019 is door de Tweede Kamer een amendement aangenomen dat gaat regelen dat het storten van asbesthoudende dakbedekking wordt vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting. VERAS pleit hier al jaren voor en is dan ook blij met deze vrijstelling!
Tags:
Gepubliceerd op: 12-11-2018

Inspraakreactie wijziging Arbobesluit inzake nieuwe regels werkbakken en werkplatforms aan hijswerktuigen

Op 27 september 2018 heeft Staatssecretaris van Ark van SZW een brief gezonden aan de Tweede Kamer waarin zij aankondigt dat het Arbobesluit zal worden aangepast inzake de inzet van hijskranen met werkbak. VERAS heeft samen met andere stakeholders (LTO Nederland, Metaalunie, VVT, HZC, VAVB,en VVTB) een inspraakreactie ingediend. 
Tags:
Gepubliceerd op: 11-10-2018

Een eerste opening voor de inzet van hijskraan met werkbak in de asbestdakensanering

Er is een eerste opening voor de inzet van de hijskraan met werkbak in de asbestdakensanering. Op 27 september 2018 heeft Staatssecretaris van Ark van SZW een brief gezonden aan de Tweede Kamer waarin zij aankondigt dat het Arbobesluit zal worden aangepast inzake de inzet van hijskranen met werkbak. Inmiddels is ook het ontwerp van de wijziging van het Arbobesluit voor inspraak gepubliceerd. 
Tags:
Gepubliceerd op: 01-10-2018

Asbestverwijderingsbranche positief over beleidsreactie Staatssecretaris SZW inzake certificatiestelsel asbest

Staatssecretaris van SZW, Tamara van Ark, heeft op 27 september jl. haar beleidsreactie op het onderzoek naar het functioneren van het certificatiestelsel asbest gezonden aan de Tweede Kamer. Brancheverenigingen VERAS, VOAM-VKBA, VVTB en Fenelab zijn positief over deze beleidsreactie.