Thema's & actueel


VERAS is actief met en betrokken bij veel dossiers en projecten die van belang zijn voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Zo Bouwt VERAS aan Slopen!

Documenten
Artikelen
Gepubliceerd op: 28-06-2022

Onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra 2023

Vakbonden en werkgevers hebben maandag 13 juni een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de ruim 11.000 werknemers die vallen onder de CAO bouw & infra. Als de achterbannen akkoord gaan wordt de hoogste loonsverhoging ooit in deze CAO uitbetaald.
Gepubliceerd op: 15-12-2021

Tussentijdse wijziging cao Bouw & Infra 2021 - 2022 algemeen verbindend verklaard

De tussentijdse wijziging van de cao Bouw & Infra 2021-2022 is door SZW algemeen verbindend verklaard.
Tags:
Gepubliceerd op: 16-06-2021

Nieuwe tweejarige cao voor Bouw & Infra

De vakbonden en werkgevers hebben op 11 mei 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt in de Bouw & Infra. De nieuwe cao geldt voor een periode van twee jaar en gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Per 14 juni 2021 is de cao definitief.
Tags:
Gepubliceerd op: 14-02-2020

Onderhandelingen voor een nieuwe cao Bouw en Infra zijn gestart

Op woensdag 12 februari jl. zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao Bouw & Infra van start gegaan. Vanuit VERAS neemt bestuurslid Arno Snellen deel aan de onderhandelingen. Inzet voor de werkgevers is een toekomstbestendige cao.  
Tags:
Gepubliceerd op: 27-09-2018

Nieuwe cao Bouw & Infra 2018-2019

Op 13 april 2018 werd een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De lonen gaan gedurende de looptijd structureel met 5,35 % omhoog. De nieuwe cao heeft een looptijd van 21 maanden en geldt tot 31 december 2019. De cao 2018-2019 is op 17 juli jl. voor algemeen verbindend verklaring aan het Ministerie SZW toegezonden.
Tags:
cao
Bouw en Infra