Thema's & actueel


VERAS is actief met en betrokken bij veel dossiers en projecten die van belang zijn voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Zo Bouwt VERAS aan Slopen!

Documenten
Artikelen
Gepubliceerd op: 14-12-2023

VERAS stuurt opnieuw brandbrief over aanhoudend probleem met chroom-6 houdend staalschroot

Het probleem met de afvoer van chroom-6 houdend staalschroot duurt voort. Ondanks de inmiddels vele gesprekken met het ministerie, een toezegging van de staatssecretaris van IenW om dit probleem aan te kaarten bij het ILT en het werkbezoek van een voormalig Tweede Kamerlid, is er nog geen zicht op een oplossing en stapelen de problemen zich letterlijk en figuurlijk op voor onze leden en andere betrokkenen.
Gepubliceerd op: 02-11-2023

Werkbezoek Tweede Kamerlid Erik Haverkort (VVD) aan sloopproject vanwege probleem chroom-6 houdend staalschroot

Op uitnodiging van VERAS is VVD Tweede Kamerlid Erik Haverkort op werkbezoek geweest bij het sloopproject Hemwegcentrale in Amsterdam. Aanleiding is het probleem met de afvoer van chroom-6 houdend staalschroot.
Gepubliceerd op: 28-09-2023

Nog geen oplossing voor afvoer chroom-6 houdend staalschroot

In juni heeft VERAS een brandbrief gestuurd aan staatssecretaris Vivianne Heijnen om aandacht te vragen voor het probleem dat is ontstaan in de afvoer van chroom-6 houdend staalschroot. VERAS is sindsdien in overleg met het ministerie om te komen tot een oplossing en houdt de druk erop. 
Gepubliceerd op: 08-06-2023

VERAS stuurt brandbrief aan IenW over problemen met afzet chroom-6 houdend staalschroot

In een brandbrief aan staatssecretaris Vivianne Heijnen heeft VERAS aandacht gevraagd voor het probleem dat is ontstaan in de afvoer van chroom-6 houdend staalschroot. VERAS wil op korte termijn in overleg met de staatssecretaris.
Gepubliceerd op: 13-02-2023

Leden van VERAS bijgepraat over biologische agentia, update chroom-6 en gebruik van de sloopmat

Op 9 februari organiseerde VERAS een online informatiebijeenkomst voor leden over drie belangrijke onderwerpen: het gebruik van de sloopmat, het veilig omgaan met biologische agentia op slooplocaties en de update van het protocol chroom-6.
Snel zoeken
Bouwbesluit2012 Sloopregelgeving Besluit Bouwwerken Leefomgeving Omgevingswet Asbest Grenswaarden Risicoklasse SMART NEN2990 Leveringsvoorwaarden Chroom-6 certificatiestelsel asbestdaken circulair slopen marktonderzoek BouwBeurs 2019 10 jaar VERAS EIB Demolition Day LAVS cao Bouw en Infra stortheffing KLIC certificatieschema webtool DAV Vezelveiligheid EDA duurzaamheid slooptechnieken arbeidsomstandigheden veilig werken SUPERLOCAL hijskraan-werkbak beslissystematiek protocol nutsvoorzieningen sloopmaterialen circulaire succesverhalen Algemene Voorwaarden rapport proportionaliteit asbestbeleid pensioenakkoord sloopopleidingen MBO Slopen sloopbestek PFAS UPV duurzame inzetbaarheid BNA duurzaam beton Corona VIP high reach Trillingen CO2 brancheinitiatief CO2 prestatieladder SCL Betonakkoord EPS bouwspraak stikstof CB'23 Recyclingsymposium MKI herziening asbeststelsel bedrijfsovername rolsteigers circulair ontwerpen preventiecheck NMD Bouwakkoord Staal Emissieloos materieel architecten en sloopaannemers sloopmat Sloopcode circulair bouwen conventie BouwBeurs 2023 Heezen Bedrijven Lagemaat Dusseldorp ISM SMART-ns biologische agentia TEK subsidieregeling energiekosten opdrachtgever en opdrachtnemer protocol informatieblad sloopmachinisten Kennisdag voor sloopmachinisten SSEB circulaire economie column hergebruik verkiezingen Tweede Kamer ledenbijeenkomst EDA Award prijsvraag SEB convenant werkbezoek Verkiezingsdebat ondernemerschap stutten stempelen kennisprogramma Omgevingsloket DSO BZK werkmethoden Sloopmelding Besluit activiteiten leefomgeving Bbl Bal inspraak winnaar stofbestrijding puinbreken Omgevingsregeling consultatie vakmanschap open dag ledenvergadering hoogwaardig hergebruik staal radioactieve stoffen slakkenwol