Thema's & actueel


VERAS is actief met en betrokken bij veel dossiers en projecten die van belang zijn voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Zo Bouwt VERAS aan Slopen!

Documenten
Artikelen
Gepubliceerd op: 28-06-2022

VERAS verzoekt Ascert en SZW om invoeringsregeling ontwerpeisen asbeststofzuigers

Op 1 juli treedt het gewijzigde Certificatieschema Asbest in werking. In april zijn de wijzigingen in een VERAS informatiebijeenkomst toegelicht. VERAS heeft samen met VVTB aan Ascert en SZW verzocht om een invoeringsregeling voor de ontwerpeisen aan asbeststofzuigers in de SCi arbeidsmiddelen. Net zoals voor decontaminatie-units, dienen deze eisen te gelden voor stofzuigers die na 1 juli zijn aangeschaft.
Gepubliceerd op: 28-06-2022

Al 16 slooplocaties doen mee met Demolition Day 2022

Op 17 september 2022 is er de 3e editie van Demolition Day 2022. De teller staat op 16 slooplocaties verspreid over Nederland. Kijk de trailer om alvast in de stemming te komen. Heeft u ook een mooi sloopproject in september om open te stellen voor het publiek? Neem dan contact op met het secretariaat.
Gepubliceerd op: 28-06-2022

Kostenverschillen werkmethoden asbestdakensanering minimaal

Op verzoek van de staatsecretaris van IenW is door het Programmabureau Versnellingsaanpak asbestdakensanering samen met ambassadeurs van de versnellingsaanpak een kostenevaluatie uitgevoerd van de verschillende saneringsmethoden voor asbestdaken.
Gepubliceerd op: 28-06-2022

VERAS leden oefenen met sloop- en asbestmeldingen via Digitaal Systeem Omgevingswet

Zodra de Omgevingswet van kracht is moeten sloop- en asbestmeldingen gedaan worden via het Digitaal Systeem Omgevingswet. Op verzoek van het ministerie van BZK hebben VERAS leden proefgedraaid met het DSO. Er zijn diverse detailknelpunten vastgesteld, maar grootste zorgpunt is of de koppeling van het DSO met het LAVS (zoals nu voor OLO het geval is) wel goed is geregeld. Daarover vindt vervolgoverleg met het ministerie van BZK plaats.
Gepubliceerd op: 28-06-2022

VERAS Branche-initiatief CO2 Prestatieladder: nuttige bijeenkomst op 5 mei

De laatste bijeenkomst op 5 mei jl. bij Roseboom in Ede was goed bezocht met circa 20 leden. Centraal stond het VERAS branche-initiatief om te komen tot een ‘sloopspecifieke’ maatregelenlijst, gerelateerd aan de verschillende sloop(deel)processen. Voor het branche-initiatief CO2 Prestatieladder dus een uitgelezen kans dit op te pakken en uit te werken.