Thema's & actueel


VERAS is actief met en betrokken bij veel dossiers en projecten die van belang zijn voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Zo Bouwt VERAS aan Slopen!

Documenten
Artikelen
Gepubliceerd op: 07-11-2022

Deel uw ervaringen met het Sloop- en verwijderingsprotocol nutsvoorzieningen

VERAS roept leden op om hun ervaringen met het Sloop- en verwijderingsprotocol nutsvoorzieningen te delen met het secretariaat.
Gepubliceerd op: 06-09-2018

Sloop- en verwijderingsprotocol nutsvoorzieningen

November 2017 is het herziene sloop- en verwijderingsprotocol nutsvoorzieningen bij sloopprojecten ingegaan. Onlangs heeft een overleg plaatsgevonden met de netbeheerders en we berichten u hierbij graag over enkele actualiteiten:
Gepubliceerd op: 29-01-2018

Nieuwjaarsbijeenkomst VERAS zeer geslaagd!

Op 24 januari zijn vele leden en donateurs naar Van der Valk in Zaltbommel gekomen voor de VERAS Nieuwjaarsbijeenkomst. Na het welkomstwoord en de nieuwjaarstoespraak van de nieuwe voorzitter, Kees de Groot, was het woord aan twee gastsprekers: Richard de Bruin van Stedin en Hubert van Mastrigt van iChoosr. 
Gepubliceerd op: 21-12-2017

Herziene versie Sloop- en verwijderingsprotocol nutsvoorzieningen gereed

In 2009 is door Netbeheer Nederland en VERAS het "sloop- en verwijderingsprotocol voor nutsvoorzieningen” vastgesteld. Het doel van het protocol is om het proces van het afsluiten en verwijderen van nutsvoorzieningen bij sloop goed te laten verlopen en om ervoor te zorgen dat onveilige situaties bij het verwijderen van de nutsvoorzieningen bij sloop worden voorkomen. Dit protocol is herzien. Een belangrijke wijziging is dat concrete bepalingen zijn toegevoegd over de wijze van het verwijderen van nutsvoorzieningen door de netbeheerder.
Gepubliceerd op: 04-03-2009

VERAS en Netbeheer NL stellen afsluitprotocol nutsvoorzieningen op

Het afsluiten van nutsvoorzieningen voorafgaand aan het slopen van bouwwerken veroorzaakt in de praktijk regelmatig problemen. Dit is de aanleiding geweest voor NetBeheerNederland (brancheorganisatie van de regionale en landelijke netbeheerders) en VERAS (Vereniging voor Aannemers in de Sloop) om een landelijk “sloop- en afsluitprotocol” vast te stellen.