Thema's & actueel


VERAS is actief met en betrokken bij veel dossiers en projecten die van belang zijn voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Zo Bouwt VERAS aan Slopen!

Documenten
Artikelen
Gepubliceerd op: 26-01-2023

Oproep GCVB: neem deel aan enquête en evaluatie ViA

GCVB roept leden van VERAS op om deel te nemen aan de enquête en evaluatie van de ViA (Veiligheid in Aanbesteding).
Tags:
Gepubliceerd op: 03-10-2022

Trede drie Safety Culture Ladder vanaf 2025 vereiste bij ViA

Per 1 januari 2025 zal Trede 3 van de Safety Culture Ladder (SCL) als eis gaan gelden bijVeiligheid in Aanbesteding (ViA). Met dit besluit willen ondertekenaars van de GovernanceCode Veiligheid in de Bouw (GCVB) bedrijven meer zekerheid bieden over de ingangsdatumvoor Trede 3. VERAS leden die van plan zijn zich te certificeren volgens de SCL (of dat al zijn) kunnen zich aansluiten bij het VERAS SCL Brancheinitiatief.
Tags:
Gepubliceerd op: 28-06-2022

Steeds meer leden sluiten aan bij het VERAS brancheinitiatief SCL

In dit brancheinitiatief wisselen VERAS leden ervaringen uit over (certificering volgens) de Veiligheidscultuurladder (SCL). Op 16 mei vond er weer een inspirerende bijeenkomst plaats. Meedoen met dit brancheinitiatief? Neem dan contact op met het secretariaat.
Tags:
Gepubliceerd op: 12-04-2022

Bijeenkomst VERAS Brancheinitiatief SCL

Op 7 april zijn de deelnemers aan het brancheinitiatief SCL (Veiligheidsladder) weer bij elkaar geweest. Het centrale onderwerp bij deze bijeenkomsten is het bespreken en analyseren van de gemelde incidenten in de branche.
Tags:
Gepubliceerd op: 26-10-2021

Twaalf branches pleiten voor bundeling veiligheidsinitiatieven

Twaalf brancheorganisaties, waaronder VERAS, pleiten er bij Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) en SSVV (schemabeheerder VCA) voor om veiligheidsinitiatieven, zoals onder meer de Veiligheidsladder en VCA, te bundelen tot één breed gedragen initiatief.