Thema's & actueel


VERAS is actief met en betrokken bij veel dossiers en projecten die van belang zijn voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Zo Bouwt VERAS aan Slopen!

Documenten
Artikelen
Gepubliceerd op: 16-05-2024

Terugblik op een interessante VERAS ledenvergadering bij SAES International in Weert

Op 15 mei vond de VERAS ledenvergadering met ledenbijeenkomst plaats bij SAES International in Weert. Lees hier de terugblik. 
Gepubliceerd op: 03-04-2024

SSEB subsidie nog beschikbaar

Goed nieuws! In tegenstelling tot andere jaren, waar de subsidiepot binnen enkele dagen leeg was, is er nog steeds geld beschikbaar voor de Subsidieregeling SEB.
Gepubliceerd op: 04-03-2024

Sectoroverleg met IenW over Schoon en Emissieloos Bouwen

Als één van de partners in het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) was VERAS uitgenodigd door het ministerie van IenW voor het brede sectoroverleg met de collegabranches en opdrachtgevers.
Gepubliceerd op: 02-11-2023

VERAS ondertekent Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

Op 30 oktober jl. heeft VERAS het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ondertekend, samen met meer dan 40 andere partijen, waaronder bracheorganisaties, ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen en opdrachtgevers.
Snel zoeken
Bouwbesluit2012 Sloopregelgeving Besluit Bouwwerken Leefomgeving Omgevingswet Asbest Grenswaarden Risicoklasse SMART NEN2990 Leveringsvoorwaarden Chroom-6 certificatiestelsel asbestdaken circulair slopen marktonderzoek BouwBeurs 2019 10 jaar VERAS EIB Demolition Day LAVS cao Bouw en Infra stortheffing KLIC certificatieschema webtool DAV Vezelveiligheid EDA duurzaamheid slooptechnieken arbeidsomstandigheden veilig werken SUPERLOCAL hijskraan-werkbak beslissystematiek protocol nutsvoorzieningen sloopmaterialen circulaire succesverhalen Algemene Voorwaarden rapport proportionaliteit asbestbeleid pensioenakkoord sloopopleidingen MBO Slopen sloopbestek PFAS UPV duurzame inzetbaarheid BNA duurzaam beton Corona VIP high reach Trillingen CO2 brancheinitiatief CO2 prestatieladder SCL Betonakkoord EPS bouwspraak stikstof CB'23 Recyclingsymposium MKI herziening asbeststelsel bedrijfsovername rolsteigers circulair ontwerpen preventiecheck NMD Bouwakkoord Staal Emissieloos materieel architecten en sloopaannemers sloopmat Sloopcode circulair bouwen conventie BouwBeurs 2023 Heezen Bedrijven Lagemaat Dusseldorp ISM SMART-ns biologische agentia TEK subsidieregeling energiekosten opdrachtgever en opdrachtnemer protocol informatieblad sloopmachinisten Kennisdag voor sloopmachinisten SSEB circulaire economie column hergebruik verkiezingen Tweede Kamer ledenbijeenkomst EDA Award prijsvraag SEB convenant werkbezoek Verkiezingsdebat ondernemerschap stutten stempelen kennisprogramma Omgevingsloket DSO BZK werkmethoden Sloopmelding Besluit activiteiten leefomgeving Bbl Bal inspraak winnaar stofbestrijding puinbreken Omgevingsregeling consultatie vakmanschap open dag ledenvergadering hoogwaardig hergebruik staal radioactieve stoffen slakkenwol