Thema's & actueel


VERAS is actief met en betrokken bij veel dossiers en projecten die van belang zijn voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Zo Bouwt VERAS aan Slopen!

Documenten
Artikelen
Gepubliceerd op: 30-06-2021

Per 1 juli bouw- en sloopvrijstelling van de natuurvergunningsplicht

De Wet Stikstofreductie en natuurverbetering treedt op 1 juli 2021 in werking. Bij tijdelijke stikstofemissie als gevolg van sloopprojecten is daardoor geen natuurvergunning meer nodig.
Gepubliceerd op: 10-02-2021

Inspraakreactie VERAS op ontwerpbesluit stikstofreductie en natuurverbetering

VERAS heeft een inspraakreactie ingediend op het ontwerpbesluit stikstofreductie en natuurverbetering.